a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.8 Note 1

Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Foreldrebetaling barnehager 121 913 118 534
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 110 524 110 612
Egenbetaling institusjoner 191 399 175 298
Annet 39 016 37 511
Sum totalt 462 852 441 955
   
Andre salgs- og leieinntekter (beløp i 1.000 kr)  
Kommunale avgifter 446 119 435 496
Leieinntekter 48 691 50 373
Annet 148 618 138 649
Sum totalt 643 428 624 518
Last ned tabelldata (Excel)