a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.9 Note 2

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Fastlønn 3 815 929 3 583 225
Lønn til vikarer 237 551 222 460
Lønn til ekstrahjelp 209 412 191 632
Lønn vedlikehold 4 778 4 607
Overtidslønn 47 940 43 970
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 172 335 166 250
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 134 616 119 282
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 35 305 33 452
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 4 657 866 4 364 878
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 193 497 1 150 710
Sum 5 851 363 5 515 588
   
Lønnsutgifter investering (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Fastlønn 22 845 23 202
Lønn til ekstrahjelp 531 0
Overtidslønn 1 131 849
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 116 122
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 26 16
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 24 649 24 189
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 5 816 5 718
Sum 30 465 29 907
Last ned tabelldata (Excel)