a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

2.1 indikator

Mål: Tilrettelegge for næringsutvikling og flere arbeidsplasser   
Indikator:MålsetningResultat 2017Resultat 2018
Antall sysselsatte i StavangerVekst0,6 %2,7 %
Antall arbeidsplasser i StavangerVekst429*
*   
Tall ikke lenger tilgjengelig   
Mål: Tilby et tilstrekkelig antall boliger i gode bomiljø for alle   
Indikator:MålsetningResultat 2017Resultat 2018
Boligbygging i andel av årlig byggeprognose100 % av byggeprognosen110 %89 %
    
Mål: Befolkningsvekst   
Indikator:MålsetningResultat 2017Resultat 2018
Netto befolkningsvekst1 % økning per år0,3 %0,7 %
- Netto innflytting (Summen av innenlandsk og utenlandsk) -0,3 %0,1 %
- Fødselsoverskudd 0,6 %0,6 %
Last ned tabelldata (Excel)