a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

3.1 Finansielle målsettinger

Økonomiske mål Mål20182017Gjennomsnitt siste 5 år
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene3,0 %2,5 %4,4 %2,8 %
Investeringer, andel egenfinansiering> 50 %71 %63 %56 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene< 60 %61 %62 %60 %
Last ned tabelldata (Excel)