a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.5 Tilsyn 2018

Tilsyn 2018
Fylkesmannen
Statlige tilsyn med kommunene og fylkeskommunen i Rogaland i 2018 (Samarbeid Mattilsynet - Arbeidstilsynet - Arkivverket - Kartverket - Skatt Vest og Statens Vegvesen)
Tilsyn med kommunens plikter etter introduksjonsloven Gjennomført høst 2017 - oppfølging i 2018)
Tilsyn med EMbo Stavanger 
Tilsyn med EMbo Stavanger - Bufetat – årlig etterkontroll av godkjente private og kommunale barnevernsinstitusjoner
Tilsyn med Krisesenter 2018-2019 
Mattilsynet
Tilsyn Haugåstunet sykehjem
Tilsyn Bergåstjern sykehjem
Tilsyn Lervig sykehjem
Tilsyn Søra Bråde bofelleskap - Detaljomsetning og servering av mat og drikke
Stavanger kommune ved Helsesjefen
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager i 2018
Tilsyn ved helseinstitusjoner
Tilsyn ved videregående skoler
Tilsyn ved tatoveringsstudioer
Tilsyn ved alle badeanlegg iht. Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Rogaland Brann- og redning IKS – Forprosjekt/Pilotprosjekt – Innføring av feiing og tilsyn i fritidsboliger i 10 eierkommuner
Branntilsyn i 10 sykehjem
Branntilsyn i 9 grunnskoler
Branntilsyn i 8 barnehager
Branntilsyn i 7 kulturhus, bydelshus, fritidsbygg og administrasjonsbygg
Branntilsyn - revisjonstilnærmet tilsyn av 5 bofellesskap og omsorgsboliger
Branntilsyn i 3 andre bofellesskap 
Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. 
Tilsyn vold og trusler ved 4 kommunale sykehjem
Tilsyn vold og trusler ved 1 bofellesskap
Postalt tilsyn - krav om opplysninger om røykfritt arbeidsmiljø ved ett sykehjem
Postalt tilsyn - krav om opplysninger om forebygging av helseskader som skyldes eksponering for asbestfiber
Tilsyn kommunalt foretak - HMS-kort bygge- og anleggsplasser
EL-tilsyn
Kommunale boliger/bofellesskap/eiendommer - Kontroll av elektriske anlegg
Last ned tabelldata (Excel)