a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.27 Note 10f

Fordeling mellom skjema 1 A / 1 B (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018Justert budsjettOpprinnelig budsjett
Avsetninger disposisjonsfond  256 840 201 618 0
Regnskapsskjema 1A  256 840 201 618 0
Regnskapsskjema 1B 000
     
Bruk av avsetninger disposisjonsfond  -156 244 -115 557 -1 200
Regnskapsskjema 1A  -144 094 -103 407 0
Regnskapsskjema 1B  -12 150 -12 150 -1 200
     
Overføringer  167 295 167 295 181 068
Regnskapsskjema 1A  167 295 167 295 181 068
Regnskapsskjema 1B 000
     
Avsetninger Bundne Driftsfond  121 139 35 489 0
Regnskapsskjema 1A  33 903 29 479 0
Regnskapsskjema 1B  87 236 6 010 0
     
Bruk Bundne driftsfond  -149 654 -149 808 -30 280
Regnskapsskjema 1A  -53 665 -51 697 0
Regnskapsskjema 1B  -95 989 -98 111 -30 280
Last ned tabelldata (Excel)