a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

9.1 Innledning

Det nye tjenesteområdet innbygger- og samfunnskontakt er kommunens frontlinje ut mot samfunnet. Tjenesteområdet tar seg av den daglige kontakten med innbyggerne, den fortløpende oppfølgingen av det politiske miljøet, samhandlingen med det frivillige og profesjonelle kulturlivet, formidlingen av kommunens verdier og tjenester og ikke minst utviklingen av framtidens digitale løsninger.

Stavanger kommune var vertskap for den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races i dagene 26. -29. juli 2018. 61 skuter fra 17 nasjoner besøkte Stavanger, og mellom 350 000 og 400 000 mennesker besøkte festivalområdet. Festivalen serverte en rekke kulturinnslag, ulike dagsseilaser og andre arrangementer i sentrumsområdet. 300 frivillige bidro.

Ansvaret for borgerlige vielser ble overført fra tingrettene til kommunene fra 1. januar 2018. Lovendringene innebar at vigselsmyndighet ble overført fra tingrettene til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som bystyret selv gav slik myndighet. Det ble gjennomført 265 vielser i 2018 fordelt på 17 vigslere.

Med støtte fra KS har Stavanger kommune fortsatt satsingen på klart språk i 2018 med et prosjekt som skal forbedre språket i kommunens overordnede beslutningstekster (saksframlegg, planer, strategier med mer). Det ble gjennomført en kartlegging av språket i denne type tekster i 2017. Flere oppfølgingstiltak er nå satt i gang.

Veikartet for Smartbyen Stavanger ble vedtatt i bystyret i desember 2016, og mot slutten av 2017 ble smartby-kontoret etablert. I 2018 ble kontoret bemannet og 38 prosjekter fordelt på veikartets fem satsingsområder ble etablert. Smartbyen har utarbeidet en spisset handlingsplan som løper fram til 2021.

Arbeidet med ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 var en særlig prioritert oppgave i 2018. Høringsutkast ble lagt ut til offentlig høring i perioden juni-september 2018. Det kom inn over 60 høringssvar med ca. 300 innspill, og det ble arrangert åtte innspillsmøter. Høsten 2018 ble brukt til å innarbeide høringsinnspill og ferdigstille rådmannens forslag til kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025. Kulturplanen skal opp til endelig politisk behandling i Stavanger bystyre våren 2019.