a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

9.5 Kommunikasjon

Klart språk i beslutningstekster

Kommunens satsing på klarspråk pågår som før. Med støtte fra KS har Stavanger kommune på ny gjennomført et nybrottsarbeid på området – dette året med et prosjekt som skal forbedre språket i kommunens overordnede beslutningstekster (saksframlegg, planer, strategier med mer). Kommunikasjonsavdelingen gjennomførte en kartlegging av språket i denne type tekster i 2017. Flere oppfølgingstiltak er nå i gang.

 Nettsider og sosiale medier

www.stavanger.kommune.no hadde 3,5 millioner sidevisninger i 2018. Det utgjør rundt 9600 sidevisninger daglig. De aller fleste innbyggerne finner informasjonen direkte fra søkemotorene, og kommunens informasjon vektes høyt i Google. Nettsidene er navet i kommunens informasjonsvirksomhet og kommunens førstelinje for digitale tjenester. Den tjenestevektlegging som er utført på innholdet har gitt god effekt. Nettsidene er også viktig i kommunens arbeid med innbyggerinvolvering og medvirkning. I løpet av 2018 kom det inn 27 250 tilbakemeldinger via «Fant du det du lette etter» – altså de røde og grønne knappene under hver artikkel. På denne måte bidrar innbyggerne aktivt i å holde informasjonene på nettsidene oppdatert og relevant for innbyggene.

Komplett nettstatistikk for 2018 finnes her.

Veksten i sosiale mediekanaler som Facebook og Instagram, var fortsatt stor i 2018. Flere meldinger på førstnevnte plattform nådde et publikum på over en halv million. Grillforbudet tok fyr på Facebook i sommer.

 Prosjekt beboerlyst – innbyggerinvolvering og samskaping

Prosjekt beboerlyst fase 2 så i 2018 på hva som skal til for at Stavanger kommune skal bli enda bedre til å jobbe med innbyggerinvolvering og samskaping. Hovedmålet har vært å rigge organisasjonen for å jobbe med et utenifra- og inn-perspektiv, og lære nye metoder for hvordan man kan samskape med bruk av blant annet tjenestedesign. Prosjektet har lagt til rette for at avdelingene kan bruke kunnskapen i sitt daglige arbeid.

Prosjektet etablerte og testet ut fire forskjellige tiltak for å nå hovedmålet i 2018:

Samshuset (samskapingshuset)

Tanken bak et samskapingshus er å senke terskelen for å komme i dialog med kommunen i mer «trygge» omgivelser. Noen av møterommene i Samshuset ble innredet på nye måter for å teste om dette kan ha en positiv effekt ovenfor kreativitet og innovasjon for ansatte og ledere i organisasjonen.

Ansatte har fått låne møterommene gratis ved å bestille disse i Outlook-kalenderen. I huset har ansatte drevet samskapingsprosesser med innbyggere, næringsliv, entreprenører og andre.

Samskapingsskolen

Prosjektet planla og utførte Norges første samskapingsskole for ledere og ansatte.

Målet med samskapingsskolen var å starte en kulturendring i organisasjonen for å i enda større grad bli en kommune som setter innbyggerne i sentrum i all tjeneste- og samfunnsutvikling. 25 studenter gjennomgikk et fem dagers skoleopplegg fordelt på fem måneder. De fikk i tillegg hjemmeoppgaver mellom samlingene som de skulle videreutvikle sammen med en veileder.

Forum på tvers av fagområder

Prosjektet dannet et forum som møttes en gang i måneden med deltakere fra alle steder i kommunen som jobber med, og er interessert i, innbyggerinvolvering og samskaping. I forumet utvekslet deltakerne erfaringer og fikk faglig påfyll om metoder.

Verktøykassen

Prosjektet har i løpet av 2018 tilbudt opplæring i metoder, arrangert fagdager i organisasjonen, deltatt i møter og bidratt med råd og fasilitering i prosesser innen innbyggerinvolvering og samskaping. Verktøyene som er brukt er blant annet metoder innen tjenestedesign og antropologi.