a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

9.8 Økonomi

Regnskapsresultatet samlet for Innbygger- og samfunnskontakt viser et mindreforbruk på kr 9,3 mill. av en budsjettramme på kr 229,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 95,9.

I Kulturavdelingen viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 3,1 mill. Mindreforbruket skyldes at det ligger kr 2,8 mill. til drift av Holmeegenes i budsjettet til kultur, men midlene ble ikke utbetalt da rehabiliteringen pågår fortsatt.

Kommunikasjonsavdelingen, Innbyggerservice, Politisk sekretariat, Smartby samt stab viser et mindreforbruk på kr 3,4 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader på stab, samt at noen av prosjektkostnadene på Smartby ble kostnadsført i investeringsregnskapet.

Næringsavdelingen viser et mindreforbruk på kr 2,8 mill. Årsaken til mindreforbruket er lavere lønnskostnader som følge av vakante stillinger. Disse vil bli besatt i løpet av 2019.

Fra vekstfondet er det utbetalt kr 5,95 mill. i 2018.

TildeltBeløpSak
UNIVERSITETET I STAVANGER500FSK 204/17
UNIVERSITETET I STAVANGER700FSK 204/17
NORDIC EDGE AS2000Stavanger bystyre 173/16
SASIRO AS1000FSK 204/17
NORWEGIAN SMART CARE CLUSTER1000FSK 77/17
BLUE PLANET750FSK 204/17
Tabell 9.1 Vekstfondet. Tall i tusen kr
Last ned tabelldata (Excel)