a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

10.4.4 NIS

 Regnskap 2018Regnskap 2017Budsjett 2018Budsjettavvik 2018
Salg til kommune/foretak fast -107 716 327 -97 262 063 -104 706 000 3 010 327
Salg til kommune/foretak variabelt -48 942 321 -39 330 630 -42 193 000 6 749 318
Salg av varer og tjenester -10 456 189 -9 591 870 -10 275 000 181 188
Moms -10 131 034 -9 879 068 -8 478 000 1 653 034
Bruk av fjorårets mindreforbruk -4 791 079 -6 369 234 -4 713 000 78 079
Avskrivninger -4 674 294 -4 905 354 -4 950 000 -275 706
Refusjon sykepenger -2 072 138 -2 813 249 -1 930 000 142 136
Tilskudd og refusjoner -1 150 421 -1 058 151 -1 330 000 -179 579
Rente og finansinntekter -238 773 -214 648 -210 000 28 773
Refusjon svangerskapspermisjon -179 462 -66 529 -40 000 139 462
Sum inntekter -190 352 038 -171 490 796 -178 825 000 11 527 032
Lønn fast, pensjon og arb.g.avg. 85 263 992 80 317 688 87 723 000 2 459 009
Viderefakturering 29 283 195 21 954 097 22 838 000 -6 445 195
Lønn variabel 15 668 451 10 777 274 10 621 000 -5 047 451
Moms 10 131 034 9 879 068 8 478 000 -1 653 034
Transport, biler og maskiner 9 890 715 8 615 548 9 127 000 -763 714
Egenfinansiering av investeringer 6 897 226 0 7 000 000 102 774
AFP og reguleringspremie KLP 5 999 573 5 177 705 4 267 000 -1 732 573
Avsetning disposisjonsfond 4 791 079 6 369 234 4 713 000 -78 079
Avskrivninger 4 674 295 4 905 354 4 950 000 275 705
Bygningsutgifter 3 248 862 2 917 853 3 195 000 -53 862
Diverse materiell, varer og tjenester 2 708 972 4 088 316 5 401 000 2 692 028
Arbeidsmateriell 2 562 831 2 474 232 2 801 000 238 169
Regnskap og kontorutgifter 2 372 018 2 359 172 2 497 000 124 983
Avdrag 2 055 000 1 902 500 2 000 000 -55 000
Rente, gebyrer, forsikringer og avgifter 931 415 919 201 969 000 37 585
Vask og renhold 865 045 2 159 397 711 000 -154 045
Reise, kurs og møteutgifter 502 962 601 881 765 000 262 040
Velferdstiltak 231 928 651 907 399 000 167 072
Kjøp og overføring til kommunen 181 477 629 293 370 000 188 523
Sum utgifter 188 260 070 166 699 720 178 825 000 -9 435 064
Resultat -2 091 968 -4 791 076 0 2 091 968
Last ned tabelldata (Excel)