a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

10.5.1 SUKF

LinjeSærbudsjett Stavanger utvikling KFRegnskap 2018Justert budsjett 2018Avvik
1Sum driftsinntekter 25 466 26 000 -534
2Sum driftskostnader 29 323 31 665 2 342
3Driftsresultat -3 857 -5 665 1 808
4Sum finanstransaksjoner -2 346 -2 200 -146
5Ordinært resultat -6 203 -7 865 1 662
6Overført fra annen egenkapital 6 203 7 865 -1 662
7Årsresultat-00
Last ned tabelldata (Excel)