a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.22 Boligkontoret

Boligkontoret20172018
Antall tildelte boliger, ekskl. bytter332278
Antall utkastelser2026
Antall utbetalte startlån114128
Antall husstander som har kjøpt eller refinansiert bolig ved hjelp av startlån og ev. tilskudd til etablering114128
Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte fra Husbanken per måned 2 408 2 420
Utbetalt bostøtte fra Husbanken (i mill. kr)83,184,9
Gjennomsnittlig antall husstander som mottok kommunal bostøtte per måned 9298
Utbetalt kommunal bostøtte (i mill. kr)2,982,7
Last ned tabelldata (Excel)