a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.24 NAV kontor

NAV kontor     
Sosialtjenesten 20142015201620172018
Mottakere av sosialhjelp 3 228 3 387 3 843 3 931 3 864
- Andel under 25 år  2324242322
- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 3030303540
- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år) 3840403938
Nyregistrerte i løpet av året 487601768906*832
Stønadsmottakere i % av befolkning  2,52,62,932,9
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto) 149,4165,3193,4196,3196,7
Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise  128121948762
Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise  10,87,65,73,62,6
Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr) 11,9984,77,1
Midlertidig bolig, antall brukere 313262222184203
Antall unge u/25 år på hospits 2427202821
Kvalitet     
Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen 84941098683
Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen 7510196116103
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold 70799094 
Service     
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp8,89,610,29,37,7
*     
*ny type telling som inkl. familiemedlemmer av tidligere mottakere, resultatet er nokså likt som året før med samme tellemåte     
Last ned tabelldata (Excel)