a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.30 Stavanger legevakt

Stavanger Legevakt20142015201620172018
Konsultasjoner totalt* 43 934 42 890 42 651 35 201 45 970
Oppdrag legevaktbil      1 924
Sykebesøk 1 577 1 460 1 600 969 993
Psykiatrisk sykepleier, antall henvendelser 350 380 520 585 557
Voldtektssaker** 80 93 92 156 153
Legevaktsentral telefonbesvarelser***   89 586 108 629 110 683
Kvalitet     
Klagesaker legevakten totalt****4564402852
Tilsynssaker fra Helsetilsynet****91821112
*     
*Nytt journalsystem fra mars 2017     
**Ny måte å føre statistikk på fra 2017     
***Ny måling fra 2016     
**** Registreringene fra 2016 er heftet med stor usikkerhet     
Last ned tabelldata (Excel)