a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.5 Johannes læringssenter

Johannes læringssenter 20142015201620172018
Barnehage      
Innføringsbarnehagen på Johannes LæringssenterAntall barn5542606562
Barnehager flerspråklige assistenterAntall barn400520389409430
Grunnskole      
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn)Antall elever289257335228221
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn)Antall elever 5413612277
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæringAntall elever860750901816783
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)Antall elever243289385326302
Voksenopplæring      
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)Deltakere9626579068951 082
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)Deltakere5 - 1288 -
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere198253361320360
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommunerDeltakere56931069396
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timerDeltakere541526576601778
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk1215131313
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Deltakere5244656648
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveldDeltakere1 1361 052877681690
Norskopplæring - nettundervisningDeltakere919557592220300
Oppdragsundervisning - eksterne kursDeltakere48129127564
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 årDeltakere238233295323337
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 årDeltakere - - 338 -
Grunnskole norske voksne Deltakere - - - - -
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere22247127
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere15 - - 3347
Spesialundervisning for voksne Deltakere174168167115204
Fagkonsulent innen synKlienter126129152149156
Fagkonsulent innen hørselKlienter460486466359521
Rådgiverkontor for hørselshemmedeKlienter5712512510876
DatahjelpKlienter1515241211
Kvalitet      
Antall plasser i mottaksbarnehagen 4848545454
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn) 2828282828
Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)  30303030
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)* 44444
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap 300300300300300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3 3 0003 0003 0003 0003 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet 3 0003 0003 0003 0003 000
*      
MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring      
Last ned tabelldata (Excel)