a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.14 Note 4 d

Revisjonshonorarer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon 4 214 3 510
Honorar for rådgivning 926 450
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 760 748
Last ned tabelldata (Excel)