a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.24 Note 10c

Overføringer (beløp i 1.000 kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
Overført fra drift- til investeringsregnskap   -167 295 -179 667
Last ned tabelldata (Excel)