a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.34 Note 17

Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr)Budsjett 2018Regnskap 2018Regnskap 2017
Tidligere opparbeidet mindreforbruk0 178 148 159 387
Årets disponering av mindreforbruk -178 148 -178 148 -159 387
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret0 200 013 178 148
Totalt mindreforbruk til disponering -178 148 200 013 178 148
Last ned tabelldata (Excel)