a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.35 Note 18

Garanti gitt til (beløp i 1.000 kr)GarantibeløpGarantien utløper:
IVAR IKS 39,95% * 1 502 926 2022,28,29,30,34,35,36,37,39,40,41,45,46,48
Stavanger Konserthus IKS 703 764 2035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 593 2025
Stavangerregionen havn IKS 152 159 2021-2035
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 31 380 2038
Stiftelsen Øyane sykehjem 176 2019
Borettslaget Gauselparken 18 061 2033
Borettslaget Krosshaug I 8 664 2035
Borettslaget Ramsvik 8 584 2033
Borettslaget Ramsvik 8 823 2033
Forus Utvikling AS 44 000 2031
Private barnehager/andelsbarnehager 15 659 2020 / 2030
Ryfast AS 1 830 000 2039 og 2040
Vikinghallen AS 74 048 2039
Stiftelsen Stavanger ishall 51 600 2040
Forus Flerbrukshaller AS 85 200 2055
Renovasjonen IKS 30 261 løpende
Multihallen og Storhallen IKS 52 007 løpende
Sørmarka Flerbrukshall IKS 115 223 løpende
Museum Stavanger AS 20 227 2025 og 2032
Med hjemmel i sosiallovgivningen 11 675 2019 og utover
   
Sum garantier 4 766 030  
*  
*Oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for  
Last ned tabelldata (Excel)