a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.6 Regnskapsskjema 2B

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
      
Oppvekst og utdanning     
3722001IT i undervisning / utskifting000 12 896
3722003Utstyr oppvekst 806 805 0 125
3722005Chromebook skoler000 653
3733001Utstyr gjelder hele levekår000 708
3733003Biler 71 100 00
31123002Utstyr hele levekår 268 269 00
37123002Flytting til Byfjorden0 252 00
Helse og velferd     
3733001Utstyr gjelder hele levekår000 507
3733003Biler 1 815 1 859 1 500 3 250
3733004Nødnett-telefoner levekår 304 305 00
3744006Helsehuset i Stavanger000 3 256
3833001Utskifting alarmer / mottakssentraler000 4 702
3833002Velferdsteknologi 113 2 000 3 000 400
3833003Områdeløft Hillevåg00 2 500 0
3833004Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering0 2 000 2 000 0
3844023Dagtilbud psykisk utviklingshemmede000 859
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene 816 965 00
3844079Blidensol - diverse 350 350 00
31123002Utstyr hele levekår 1 014 110 00
37123002Flytting til Byfjorden 2 803 2 551 00
391433000Storhaug områdeløft00 2 000 0
By- og samfunnsplanlegging     
3811001Digitalisering av eiendomsarkiv000 2 683
Bymiljø og utbygging     
154Flørliprosjektet0 855 00
208Stavanger Forum, energisentral 295 00 1 973
1000Kjøp/salg eiendom00 5 000 0
1280Urban Sjøfrønt 1 993 1 993 0 534
1351Folkebadet 2 327 2 700 0 2 302
1980Samleprosjekt 65 65 00
1990Samleprosjekt 34 34 00
4000Kjøp boliger vanskeligstilte0 5 000 00
4021Barnehage inventar og utstyr 1 598 2 000 1 000 489
4112Stavanger Forum- Ny Ishall 8 00 2
4300Byggeprosjekter Stavanger eiendom0000
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligheter000 445
4337Lervik sykehjem 21 542 26 250 39 250 106 916
4700Rehab. adm.senter 759 1 000 1 000 222
4703Inventar/utstyr/uteanlegg 3 985 3 000 2 500 1 713
4705Uforutsett rehab barnehage 6 090 2 500 2 000 2 953
4706Uforutsett rehab. Skoler 7 466 4 500 2 500 11 286
4711Rehab. inst./bofel. 1 341 1 000 1 000 2 468
4712Rehab. idrettshaller 3 789 1 000 6 500 793
4819Tou tilstandsanalyse 1 714 1 730 0 19 478
4844Svømmehall Kvernevik000 2 790
4845Svømmehall Hundvåg000 736
4850Utstillingshall000 16
4852Emmaus barnehage sør000 351
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem000 3 095
8900Prosjektkostnader til fordeling 1 048 00 890
9991Salg av eiendom/råmark000 478
387417Nytt sykehus 22 789 000
3716005Kjøp av nye søppelspann 2 030 2 000 2 000 1 540
3716036Miljøstasjoner 16 00 25
3716072Nedgravde containere 2 172 2 000 2 000 2 647
3726004Byomforming 445 2 000 2 000 409
3726021Vannmålere - off ledninger 492 600 600 818
3726024Ringledninger-forsterkninger 4 281 2 400 2 400 2 822
3726026Vannledninger-utbyggingsområder 1 344 3 000 3 000 2 064
3726027Fornyelse -renovering 35 998 32 000 32 000 28 439
3726031Lekkasjereduksjon 747 00 625
3726048Straktiltak 5 167 2 000 2 000 672
3736011Byomforming 1 901 5 000 5 000 451
3736028Kloakkrammeplan 36 00 102
3736029Separering 15 814 9 000 9 000 10 633
3736030Fornyelse og renovering 38 108 40 000 40 000 42 418
3736048Strakstiltak 2 362 2 500 2 500 5 075
3736050Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning 17 000
3744004Godeset skole, modulbygg000 53
3744005Gausel skole, modulbygg000 57
3744008Rehabilitering av badene ved fire sykehjem 37 424 27 000 27 000 29 431
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav 13 964 16 000 16 000 668
3744010Rehabilitering av eiendomsmassen 2 225 00 5 482
3744012Energikonverteringer-mulighetsstudie0 1 500 1 000 0
3744013Nytt datanettverk for tekniske løsning 1 692 2 000 1 500 0
3744014Skole beredskap 863 2 000 2 000 0
3744015Blidensol sykehjem 35 569 35 570 00
3744019Oppgjør sukf - tomt Jåtten skole0 8 000 00
3765003Løkker, baner, skate 1 315 1 000 6 100 967
3765014Rehabilitering idrettsanlegg 1 979 2 000 0 4 882
3765021Rehabilitering parkanlegg 527 250 700 414
3765023Prosjekt friområde 10 900 12 370 10 000 11 051
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)00 1 000 0
3765033Ny målestasjon Schancheholen 988 1 030 350 41
3766010Sykkel00 2 250 0
3766013Nye veianlegg00 2 100 0
3766014Trafikksikkerhet 3 692 2 000 15 300 1 728
3766015Gatelys 6 788 6 250 10 000 7 371
3766017Miljø og gatetun00 3 500 0
3766019Asfaltering 5 431 5 000 8 000 5 000
3766022El-biler park og vei 277 277 0 478
3766023Rekkefølgekrav - støytiltak ved gamleveien 5 110 10 000 10 000 0
3766052Rehabilitering00 1 500 0
3766062Sentrum00 9 000 0
3766910Utearealer skoler 6 309 5 950 8 000 557
3766911Lunde skole oppgradering av skolegård 496 500 5 000 0
3766913Bossdunker 465 500 00
3769001Ishockeyvant - Stavanger Ishall 2 415 4 000 00
3788003Kjøp av tomt til kommunale bygg000 241
3788004Terrorsikring 1 322 1 000 00
3788005Levekårsløft Storhaug 303 303 00
3826001Ryfast vannverket 5 129 15 000 15 000 5 000
3836001Ryfast/pumpest. avløpsverket 10 293 25 000 25 000 5 000
3844001Energitiltak kommunale bygg0 2 600 0 25 869
3844002Varmesentral olav kyrresgate 19 -185 00 20 158
3844003Olav kyrresgate 19 og Stavanger svømmehall 155 684 152 100 101 000 59 882
3844004Kongsgata47/49, rehabilitering 34 00 9 594
3844005Olav kyrresgate 23, taktekking000 4 447
3844007Madlamark skole, nybygg 1 840 4 000 10 000 1 635
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 967 2 000 5 000 287
3844010Skeie skole modulbygg, 3 klasser 1 276 1 276 0 15 373
3844011Jåtten skole nybygg 14 rom000 187
3844013Tastaveden skole rehabilitering 1 287 1 000 3 000 79
3844015Hundvåg skole - utbygging 26 255 26 800 19 400 12 592
3844016Gautesete skole - reform 2006 -rehbilitering 46 805 54 000 43 000 4 550
3844018Ytre Tasta barnehage, rehabilitering 000 9
3844021Selveide boliger i bofellesskap 55 14 500 14 500 22
3844024Hetlandshallen dobbelhall 40 519 52 500 52 500 40 222
3844025Stavanger idrettshall , garderober / fasade 9 533 8 400 8 400 13 836
3844028Bekkefaret kirke, rehabilitering 22 273 22 000 8 000 8 001
3844031Fredrikke qvams gate 12 bofellesskap,00 6 600 968
3844035Nylund skole, utbygging 4 934 12 500 12 500 127
3844036Lunde skole invendig 12 925 13 000 12 000 12 471
3844038Lasssahagen rehabilitering / ombygging 2 065 00 4 951
3844040Oppgradering av signalanlegg000 715
3844041Lås på medisinrom/vaktrom -43 00 947
3844044Energitiltak i kommunale bygg 59 1 200 0 20 166
3844045Schancheholen brannstasjon 5 543 4 000 4 000 0
3844046 Lervig brannstasjon 1 287 4 000 4 000 0
3844047Hundvåg kirke rehabilitering 80 3 000 00
3844049Tasta barnehage 9 221 15 000 15 000 844
3844050Tastavarden barnehage 418 3 000 3 000 524
3844051Ytre Tasta barnehage, utvidelse 423 5 000 5 000 1 615
3844052Boligtilbud demente000 627
3844055Cricketbane tilrettelegging, interkomm 401 700 6 200 220
3844057Kannik skole, utvidelse 12 207 10 750 10 000 10 623
3844058Rehabilitering, tiltakspakke fra staten000 10 197
3844059Sunde og Kvernevik bydelshus 263 2 800 3 200 821
3844060Nye tou, 2. Byggetrinn 67 733 58 000 58 000 21 023
3844063Madlamark skole idrettshall 27 1 000 5 000 75
3844065Skoler investering i iks/smarteknologi00 2 000 0
3844067Energitiltak - Enøk pakke 3 22 160 25 000 25 000 0
3844068Energitiltak klimasatsinger0 3 500 3 500 0
3844069Energikonvertering - Skeie skole0 500 500 0
3844070Rekkefølgekrav 3 barnehageprosjekter Tasta0 6 000 6 000 0
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 9 236 5 000 5 000 0
3844074Stavanger legevakt mulighetsstudie 1 013 2 000 2 000 0
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene0 1 035 5 000 0
3844076Boligtilbud demente -prosjektering 749 3 000 3 000 0
3844077Mulighetsstudie rådhuset 2 292 2 500 0 111
3844078Nytt bofellesskap på Hinna 1 127 6 600 00
3844081Forum Expo , kjøp av andel (1/3) 62 727 000
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt 61 700 0 1 248
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt 1 459 4 000 0 1 695
3865026Treningspark på Emmaus 2 867 00 937
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneh. Kvikksølv 15 895 10 000 10 000 14 523
3866002Nytt garderobeanlegg Midjord 306 00 12 034
3866003Konserthuset 157 00 513
3866005Hillevåg torg000 39
3866006Tivolifjellet 1 492 3 350 0 454
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering 990 00 21 860
3866008Økt opparbeidelse av friområder 300 1 000 4 000 2 222
3866011Hillevåg torg 988 00 11 548
3866012Kvernevik ring000 8 228
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter 333 1 600 0 849
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 255 4 050 0 3 080
3866015Gatelys byggeprosjekt 2 222 3 750 0 560
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt 2 335 5 350 0 5 468
3866018Rehab sykkelruter 10 113 3 300 11 000 11 057
3866020Opprustning av historiske hager000 2 672
3866022Opprustning av skolevei000 100
3866023Opprustning av området rundt Vålandstårnet000 2 553
3866024Langøy kai nordøst - vedlikeholdsmidler 8 862 2 000 0 59
3866025Peiseren Vassøy - vedlikeholdsmidler 1 798 00 36
3866026Klubben kai Jåttåvågen - vedlikeholdsmidler 5 982 00 1 503
3866027Husebøstykket barnehage - vedlikeholdsmidler 635 00 468
3866028Stokka barnehage - vedlikeholdsmidler 140 00 1 237
3866029Mariemarka barnehage vedlikeholdsmidler 1 148 00 23
3866030Kannik skole ballbinge - vedlikeholdmider 934 00 472
3866031Vannassen barnehage - vedlikeholdsmidler 512 00 547
3866032Kongsgata prosjektering og rehabilitering 3 389 2 000 18 000 246
3866034Dreneringstiltak - vedlikeholdsutgifter 174 00 2 916
3866035Flomvernutstyr000 263
3866036Tielvene 4 685 00 29
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt 1 321 2 000 0 33
3866062Sentrum, byggeprosjekt 1 641 5 450 0 656
3866063Hundeluftgårder 96 000
3866064Trafikksikring Jåtten 4 369 4 500 4 500 936
3866065Overtakelse fylkesveier 42 000
3866066Bymiljøpakken 2 278 000
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt 1 324 2 050 0 8 599
3869001Vannsklier og publikumsutstyr svømmehaller0 1 150 1 150 0
3882001Brannstasjon000 10
3888005Rehabilitering sak 217/15 i Bystyre0 3 500 3 500 0
3888011Inventar og utstyr OK 19 1 959 1 605 00
3915763Sanering avløp000 1 875
39138218Diverse forprosjekter utbygging000 26
44042401Brannsikring Gamle stavanger 72 1 500 3 000 365
391244000Kjøp boliger vanskeligst 25 622 29 100 27 200 21 848
391244874Holmeegenes rehab 570 00 2 768
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem 343 00 988
391244883Eiganes skole - planlegging000 6 402
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt 98 1 500 0 46
391266010Sykkel, byggeprosjekt000 413
391266013Nye veianlegg, byggeprosjekt000 3 804
391266014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt000 201
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt 156 00 851
391266091Kulvert over motorveien 62 00 22 953
391344885Stokkatunet barnehage000 200
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt 218 1 700 0 748
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), byggeprosjekt 74 1 000 0 2 765
391366010Sykkel, byggeprosjekt -119 6 200 0 23 733
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt 80 00 80
391366018Sykkelstrategi 368 20 550 20 000 275
391366020Gang-/sykkelsti austre Åmøy 685 985 5 000 4
391366062Sentrum, byggeprosjekt000 14
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh 16 786 21 650 21 000 27 357
391444805Hetlandshallen utvendig tak000 1
391444808Vålandsbassengene0 600 600 1 852
391444814Storhaug bydel ny barneskole 386 5 000 5 000 105
391444819Nye gamlingen 3 060 4 000 0 40 965
391444821Domkirken 2025 16 890 20 000 20 000 19 625
391465003Friområder000 21
391465014Disposisjonsplaner000 15
391465025Tasta skatepark 5 00 2 222
391465026Levekårsløft Storhaug 1 472 2 750 0 1 812
391465027Tasta skatepark del 2 19 010 10 500 10 500 8 262
391466014Diverse veier 16 560 1 200 0 12 999
391466015Diverse000 1 354
391466018Consul Sigvald Bergensensvei000 285
391466052Hundvåg ring 907 00 20
391676433Mor Åsesvei 166 000
Innbygger- og samfunnskontakt     
7081Kunstnerisk utsmykking 1 466 00 2 514
3711002Ny hjemmeside kommunikasjon000 3 200
3844066Investering smartteknologi 1 101 7 000 10 000 0
3711003Inventar-utstyr byarkivet000 165
3711006Back up løsning it-2017 53 00 4 329
3811002Avvik og varslingssystem0 2 800 2 800 0
3844065Skoler investering i iks/smarteknologi 4 528 4 600 0 2 826
Felles inntekter og utgifter     
9990Generell finansiering 18 917 0 -1 179
378002Maskiner IUA 108 000
378003Ikt-midler folkevalgte000 625
378006Web-tv til bystyresalen og formanskapssalen000 511
3880001Diverse utstyr møbler Nye Stavanger 144 100 00
3880002Videokonferanseutstyr vikevåg og judab 113 200 00
3880003Gang og sykkelvei mellom austre og vestre Åmøy0 565 00
3880004Fiber til kommunale bygg 500 500 00
3880005Planlegging av Øyfast0 1 000 00
3888002Oppgradering kirkeparker og gravlunder0 2 000 2 000 0
3888003Utredning av trykk- og avløpsledninger0 700 700 0
3888004Prosjektering Tasta gravlund0 600 600 0
3888007Nye Stavanger00 5 000 0
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 193 193 0 366
4800002Hinna park, infrastruktur 1 987 1 064 0 26 612
4800003Tou næringspark, infrastuktur 510 268 0 646
4800004Jm Norge AS 211 114 0 211
4800005Tastarustå bydelspark 335 176 0 10 910
4800006Justering egne bygg 242 000
48000072020 Park AS - vei og va-anlegg000 11 014
4800008Hinna Park AS - ledningsnett 630 394 0 4 104
4800009Hinna Park AS - grøntanlegg 1 028 541 0 10 579
4800010Hinna Park AS vei og va-anlegg 1 252 973 0 10 374
4800011Hinna Park AS friområde / grøntanlegg 3 620 1 905 0 32 137
4800012Sameiet grannesveien - va-anlegg000 2 321
4800013Haugesundgata Eiendom AS - grøntanlegg000 10 057
4800014Møldalhagen AS - vei og va-anlegg 290 159 0 14 840
4800015Tastarustå 2011 1 173 766 0 69 136
4800016Øvre straen 2012 borger mester middelthonsgate 16 16 0 3 505
4800017Gosen næringsselskap 2014 vei 6 6 0 1 864
4800018Ipark eiendom 2017 vei- og va anlegg 29 19 0 8 286
4800019Jm Norge 2017 vei 170 90 0 4 650
4800020Husabøryggen 2018 kvartalslekeplass 3 427 3 312 00
4800021Hinna Park 2018 promenade 2010 12 881 11 404 00
4800022Hinna Park 2018 friområde 2011 1 514 1 347 00
4800023Hinna Park 2018 promenade 2012 2 702 2 479 00
4800024Hinna Park 2018 park 2013 3 875 3 536 00
4800025Hinna Park 2018 vikingtrekanten 2014 962 890 00
4800026Hinna Park 2018 friområde 2015 1 192 1 120 00
4800027Hinna Park 2018 scenerommet 2010 4 214 3 705 00
4800028Jadarholm 2018 21 638 20 125 00
      
Sum investeringer i anleggsmidler  1 131 456 1 147 628 1 001 400 1 232 425
Last ned tabelldata (Excel)