a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

2.3 indikator

Mål: Begrense klimagassutslippene *og omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Vekst i biltransport0-vekst i personbiltransport1,9 % reduksjon3,1 % reduksjon **
Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg< 3 % vekst i energiforbruk per år2,9 % reduksjon i reelt forbruk skoler***
  1,4 % reduksjon i reelt forbruk barnehager***
  6,2 % reduksjon i reelt forbruk kommunale sykehjem ***
  9,0 % reduksjon i reelt forbruk idrettsbygg***
  6,7 % reduksjon i reelt forbruk bydelshus***
CO2 tonn utslipp fra kommunale bygg2 % reduksjon per år4 % reduksjon i reelt forbruk1 % reduksjon
    
*   
*og omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn, er en utvidelse av dette målet sammenlignet med årsrapporten for 2017.   
** Næringstransport i person- og varebiler telles som ordinære kjøretøy og inngår i tallene. Tunge kjøretøy er tatt ut. Dette er en uvektet indikator basert på tellepunkt i Stavanger, og gir ikke svar på oppnåelse av nullvekstmålet.   
***Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg: Disse tallene ble hentet fra omstillingsprosjektet «Energiledelse» som pågikk fra 2012 til 2017. Tilsvarende måltall finnes ikke for 2018.   
    
Mål: Sikre god luftkvalitet i Stavanger*   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre luftkvalitet< 7 overskridelser per år6 overskridelser5 overskridelser
    
*   
*Tilvarende mål fra årsrapporten for 2017 var: Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn   
    
Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport1 prosentpoeng forbedring per år for andel reisende med sykkel, kollektivt eller til fots. **
    
*   
* Statistikk ikke tilgjengelig    
Last ned tabelldata (Excel)