a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

10.5.2 SUKF

LinjeBalanseRegnskap 2018Regnskap 2017Endring
 Eiendeler   
1Anleggsmidler 1 770 1 735 35
2Omløpsmidler 523 747 481 296 42 451
 Sum eiendeler 525 517 483 031 42 486
3Egenkapital 299 217 307 818 -8 601
4Langsiktig gjeld 156 956 162 463 -5 507
5Kortsiktig gjeld 69 344 12 750 56 594
 Sum egenkapital og gjeld 525 517 483 031 42 486
Last ned tabelldata (Excel)