a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.46 Innbyggerservice

Innbyggerservice20142015201620172018
Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger 109 885 96 365 84 480 62 516 76 017
Svarprosent sentralbordet 82 %84 %89 %86 %89 %
Brukte digitaleløsninger (E-skjema)   2 175 2 977 8 028
Elektroniske henvendelser; servicetorg@stavanger.kommune.no 12 260 11 707 10 256 9 864 11 320
Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova* 943 2 350 *550 2 908 3 833
Situasjonskart og nabolister ** 1 465 1 329 **457 274 365
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 255 188 244 228 130
Gebyrberegning av regulerings- og delesaker 111 117 113 118 86
Geminimelding behandlet av Servicetorget ***736 818 762 1 015 3 433
Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Servicetorget 4 346 5 146 6 293 7 435 9 159
Salg av bioposer 42 133 36 862 43 120 36 432 8 920
Salg av søppelsekker 42 133 72 894 74 693 70 399 51 790
Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 115 059 134 031 126 300 124 225 61 468
*     
* Det var utfordringer med Innsyn i modulen til Public 360     
** Ny automatisk kartbestillingsmodul har redusert bestillingen av situasjonskart via postmotak.servcetorget@stavanger.kommune.no, og arbeidet.     
*** Internregisteringen på Gemini var ute av drift i flere måneder i 2014, noe som økte bruken av VOF     
Last ned tabelldata (Excel)